Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 - 30 października 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 października 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 października 2020 r. - będą rozpatrywane zgłoszenia następujących kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13 - 16 października 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów