Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 7-10 lipca 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziegoi asesora sądowego.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 7-10 lipca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.