Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 6 - 10 grudnia 2022 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25 listopada 2022 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25 listopada 2022 r. będą rozpatrywane wnioski następujących kandydatów o ponowne rozpatrzenie sprawy

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25 listopada 2022 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25 listopada 2022 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25 listopada 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów