Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 29 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1281 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1282  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1280  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.