Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane wnioski następujących kandydatów o ponowne rozpatrzenie sprawy

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów