Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 11 - 14 października 2022 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 11 - 14 października 2022 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 11 - 14 października 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 sierpnia - 2 września 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 30 sierpnia - 2 września 2022 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 30 sierpnia - 2 września 2022 r. - będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności