Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 20  października 2022 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 20 października 2022 r. będą rozpatrywane wnioski następujących kandydatów o ponowne rozpatrzenie sprawy

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 20 października 2022 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 11 - 14 października 2022 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów