Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 10 - 13 marca 2020 r. - będą rozpatrywane zgłoszenia następujących kandydatów

Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego.

Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Data wydarzenia: 21-02-20

Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego
i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych