Data wydarzenia: 12-01-21
Data końca wydarzenia: 15-01-21

Data wydarzenia: 11-12-20

Data wydarzenia: 11-12-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych; ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Data wydarzenia: 09-12-20

Data wydarzenia: 10-12-20