Data wydarzenia: 24-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Data wydarzenia: 24-09-20

Data wydarzenia: 23-09-20

Data wydarzenia: 22-09-20

Data wydarzenia: 22-09-20