Data wydarzenia: 30-06-21

W dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich w osobach Pani Przewodniczącej Barbary Komander, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Zdzisława Czarnackiego oraz Pana Juliana Rzewódzkiego.  Krajową Radę Sądownictwa reprezentowali Przewodniczący Pan sędzia Paweł Styrna, Wiceprzewodniczący Pan sędzia Wiesław Johann oraz Wiceprzewodniczący poseł Arkadiusz Mularczyk.

Na spotkaniu Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoje wątpliwości dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która stanowi, że w czasie pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia co do zasady sądy cywilne w I i II instancji rozpoznają sprawy w składzie jednego sędziego, bez udziału czynnika społecznego tj. ławnika.

Data wydarzenia: 25-06-21

Data wydarzenia: 24-06-21

Data wydarzenia: 23-06-21

Data wydarzenia: 22-06-21