Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

 

Data wydarzenia: 13-03-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Data wydarzenia: 12-03-20

 

w sprawie odpowiedzi na pytania Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

 

Data wydarzenia: 11-03-20