Data wydarzenia: 14-02-22
Data końca wydarzenia: 18-02-22

14 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 21-01-22

Data wydarzenia: 20-01-22

Data wydarzenia: 19-01-22

Data wydarzenia: 18-01-22