Data wydarzenia: 21-06-22

Data wydarzenia: 21-06-22
Data końca wydarzenia: 24-06-22

21 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 20-12-22
Data końca wydarzenia: 23-12-22
Data wydarzenia: 06-12-22
Data końca wydarzenia: 09-12-22
Data wydarzenia: 22-11-22
Data końca wydarzenia: 25-11-22