Data wydarzenia: 11-09-20

Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Data wydarzenia: 10-09-20