Data wydarzenia: 21-07-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 21-24 lipca 2020 r.

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.