Data wydarzenia: 30-07-21

 w przedmiocie oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego  

Krajowa Rada Sądownictwa podziela w pełni i akceptuje stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości wyrażone w piśmie z dnia 17 czerwca 2021 r. (DKO-IV.024.21.2021) dotyczące praktyki stosowania art. 16 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452) oraz stosowania art. 69 §3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), wskazując jednocześnie, że stanowisko to jest zbieżne ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa przyjętym na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018 r. oraz proponuje powrót do praktyki zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.