Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców.

 

Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

 

Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisu w tych rejestrach