Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Data wydarzenia: 10-09-20

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa