Data wydarzenia: 07-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data wydarzenia: 07-07-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.

W związku z wprowadzaniem nowego oprogramowania, które pozwala na obrady plenarne Krajowej Rady Sądownictwa w trybie zdalnym, posiedzenie Rady w dniach 7-10.07. 2020 r. nie będzie transmitowane przez Internet.
Podstawa prawna: art. 31 zzg ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece