Aktualizacja informacji zawartych w listach kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

- Izba Finansowa MP z 2020 r., poz. 831

- Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 831

Izba Gospodarcza  MP z 2020 r., poz. 842

- Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 842

- Izba Gospodarcza MP z 2020 r., poz. 857

Listy kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

- Izba Finansowa MP z 2020 r., poz. 831

- Izba Gospodarcza MP z 2020 r., poz. 831

- Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 831

Izba Gospodarcza  MP z 2020 r., poz. 842

- Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 842

- Izba Gospodarcza MP z 2020 r., poz. 857

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 - 30 października 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów