Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 września 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego