Data wydarzenia: 31-03-22
Data końca wydarzenia: 01-04-22

31 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 373 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

 • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 153

RAZEM: 1856

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2324 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  19 – (do dnia 23 marca 2022 r.)

RAZEM: 79

 

 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 22 marca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
20 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
119 postępowań nominacyjnych.

 

 

INFORMACJA O LICZBIE SPRAW INDYWIDUALNYCH, KTÓRE OCZEKUJĄ NA ROZPOZNANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

 

88 postępowania nominacyjne – 157 kandydatów na 96 stanowisk sędziowskich i asesorskich, w tym:

 • 62 postępowania nominacyjne – 121 kandydatów na 62 stanowiska sędziowskie – w tym 2 odroczone
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 9 postępowań nominacyjnych – 14 kandydatów na 7 stanowisk sędziowskich (PO SN) – w tym 3 odroczone
 • 5 postępowanie nominacyjne – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR – w tym 1 po lustracji
 • 3 postępowania nominacyjne – 0 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 3 postępowania nominacyjne – 0 kandydatów na 4 stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (18 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 3 kandydatów o powołanie na 2 stanowiska asesora w WSA ( PO SN)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 1 Asesor WSA wniosek o powołanie na stanowisko sędziego WSA
 • 2 postępowania nominacyjne – 7 kandydatów na 2 stanowiska sędziego WSA – nowy tryb (PO SN)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 4 kandydatów o powołanie na 1 stanowisko asesora w WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 5 oświadczeń woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych
 • 1 wniosek – wniosek o wznowienie postępowania
 • 2 zastrzeżenia kandydatów na nieuwzględnienie przez prezesów sądów ich kart zgłoszeń
 • 6 wniosków – oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego
 • 4 wnioski – odwołanie od zmiany podziału czynności – w tym 2 odroczone
 • 2 wnioski – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia

 

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE WPŁYNĄ DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 

191 postępowań nominacyjnych – ogłoszonych od 7 czerwca 2021 r. – nie zostały przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ OGŁOSZONE W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

Z uwagi na fakt, że w marcu 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje sędziowskie 100 osobom na wyższe stanowiska sędziowskie należy założyć, że zbliżona liczba stanowisk sędziowskich zostanie ogłoszona przez Ministra Sprawiedliwości w najbliższych miesiącach.

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa 23 marca 2022 r. odbyło się prezydium Rady, na które zostali zaproszeni: I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP i Wiceminister Sprawiedliwości. Członkowie Prezydium oraz goście zapoznali się z wynikami pracy Krajowej Rady Sądownictwa w ostatniej kadencji. Omówili także zagadnienia związane z konkursami na stanowiska sędziowskie i zasadami funkcjonowania Rady w obecnym składzie do czasu wyboru nowych członków przez Sejm RP.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o liczbie spraw nominacyjnych, które czekają na rozpoznanie, wkrótce wpłyną do KRS lub zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach. Sędzia Paweł Styrna podkreślił, że aby zapewnić realizację konstytucyjnych i ustawowych zadań Rady, do czasu zakończenia procedury wyboru członków KRS na następną kadencję, będą zwołane kolejne posiedzenia (art. 9a ust.3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. Ust. 2018 poz. 389).

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 361 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipsku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.