Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1098  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku.