Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1089  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
    w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.