Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1088  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.