Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach  31 marca - 3 kwietnia br. nie odbędzie się.

Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu szkół (w środę, 11.03 2020 r. w godzinach południowych) została podjęta decyzja, że od czwartku, 12.03.2020 r., czyli od pierwszego dnia ograniczenia działalności szkół, pracownicy Biura KRS, którzy opiekują się dziećmi, mogą pracować zdalnie.

Po zakończeniu obrad plenarnych, 12.03.2020 r., czyli w kolejnym dniu posiedzenia Rady, Prezydium KRS zobowiązało Przewodniczącego KRS do przerwania tego posiedzenia i ograniczenia do minimum działalności Biura KRS. Decyzja ta była podyktowana przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników Biura KRS i członków Rady, jak również koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi.

Data wydarzenia: 13-03-20

Data wydarzenia: 13-03-20

Data wydarzenia: 12-03-20

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie odpowiedzi na pytania Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa