Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 września 2021 roku wpłynęło pismo Przewodniczącego ENCJ Filippo Donati z informacją o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ENCJ w dniu 28 października 2021 r. w Wilnie, którego przedmiotem będzie dalsze członkostwo Krajowej Rady Sadownictwa w organizacji.

Krajowa Rada Sądownictwa obecnie nie komentuje informacji wynikających z tego pisma zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zajęcia stanowiska w późniejszym terminie.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa