Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że zapoznało się z wyjaśnieniami sędziego Zbigniewa Łupiny dotyczącymi przebiegu głosowań, w których brał udział w dniu 10 września 2021 roku. Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenie sędziego o zrzeczeniu się funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych.      

Z wyjaśnień sędziego Zbigniewa Łupiny wynika, że podczas głosowań samodzielnie podejmował decyzje i oddawał głosy.

Prezydium przypomina członkom Krajowej Rady Sądownictwa o  konieczności głosowań w sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do osobistego podejmowania decyzji.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa