Data wydarzenia: 21-09-21
Data końca wydarzenia: 24-09-21

21 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 21-24 września 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz zmianie niektórych innych ustaw;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej 15 lat;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do projektu ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1515);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 156);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (UD281);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SN:
12.1. SN Izba Karna MP z 2021 r., poz. 392 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych MP z 2021 r., poz. 392 (11 kandydatów na 7 miejsc);
POWOŁANIE NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.3. WSA w Gliwicach MP z 2021 r., poz. 54 (4 kandydatów na 2 miejsca);
12.4. WSA w Łodzi MP z 2021 r., poz. 2 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. WSA w Łodzi MP z 2021 r., poz. 132 (9 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.6. Asesor do WSA w Rzeszowie MP z 2021 r., poz. 174 (5 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.7. do SR w Żorach;
12.8. do SR w Zwoleniu;
12.9. do SR w Wołominie;
12.10. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.11. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.12. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.13. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.14. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.15. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.16. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.17. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
12.18. do SR w Grodzisku Mazowieckim;
12.19. do SR w Piasecznie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.20. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu MP z 2021 r., poz. 134 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu MP z 2021 r., poz. 134 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Elblągu MP z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 311 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SR Gdańsk-Północ w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 311 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR we Włocławku MP z 2020 r., poz. 1187 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SA w Katowicach MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 13 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 8 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 795 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 14 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SR w Bytomiu MP z 2020 r., poz. 775 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SR w Bytomiu MP z 2020 r., poz. 942 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SR w Tychach MP z 2021 r., poz. 134 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.39. SR w Staszowie MP z 2021 r., poz. 27 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.40. SA w Lublinie MP z 2021 r., poz. 312 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SO w Kaliszu MP z 2021 r., poz. 360 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SR w Kaliszu MP z 2021 r., poz. 301 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.43. SO w Łodzi MP z 2021 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SO w Łodzi MP z 2021 r., poz. 359 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SO w Łodzi MP z 2021 r., poz. 312 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SO w Łodzi MP z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SO w Łodzi MP z 2021 r., poz. 311 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SO w Łodzi MP z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.49. SR we Wschowie MP z 2021 r., poz. 312 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.50. SR w Żarach MP z 2021 r., poz. 303 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.51. SR w Żarach MP z 2021 r., poz. 301 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.52. SR w Jarosławiu MP z 2021 r., poz. 274 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.53. SR w Przeworsku MP z 2021 r., poz. 312 (4 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.53. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520;
ZASTRZEŻENIA:
12.55. do WSA w Łodzi MP z 2021 r., poz. 2;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 13/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 27-30 lipca 2021 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;