Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 10-07-20

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.

Data wydarzenia: 09-07-20

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2021

Data wydarzenia: 09-07-20

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.