Data wydarzenia: 23-08-23

Data wydarzenia: 22-08-23

Data wydarzenia: 22-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 865 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 1.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 864 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.