Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 16– 19 lutego 2021 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.