Data wydarzenia: 17-09-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Data wydarzenia: 17-09-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

Data wydarzenia: 16-09-19


w przedmiocie wyjaśnienia sprawy antysemickich treści przypisywanych członkowi Rady