Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 sierpnia 2020 r. (znak: SPS-WP-020-48(3)/20), nie zgłasza do niego uwag.

projekt