Data wydarzenia: 09-09-20

1 część

Data wydarzenia: 08-09-20Data wydarzenia: 21-08-20Data wydarzenia: 20-08-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru

 

Data wydarzenia: 20-08-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich