Data wydarzenia: 12-10-21

Data wydarzenia: 12-10-21
Data końca wydarzenia: 15-10-21

12 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 8 października 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 917 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim 
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 4 października 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 898 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, 20 września 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ławniczej Sądu Najwyższego z członkami Prezydium KRS.
Radę Ławniczą SN reprezentowali: Aleksander Popończyk, Agnieszka Kaczmarek, Jarosław Wołodkiewicz oraz Magdalena Wiszniewska.
Uczestnicy omówili bieżące problemy ławników, w tym: warunki pracy, ograniczenia w dostępie do sprzętu technicznego i baz danych orzecznictwa. Poruszono także zagadnienia związane z niezawisłością ławników.
Postanowiono kontynuować rozmowy podczas kolejnych spotkań. Zagadnienia poruszane przez przedstawicieli Rady Ławniczej SN zostaną przekazane do Komisji ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości KRS.                                                                                  

                                                                                                                   Sędzia Paweł Styrna
                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                              Krajowej Rady Sądownictwa

Due to the wide interest of international public opinion in the situation of the judiciary in Poland, we present below the translation (available in English, French and Spanish languages) of the Position of the National Council of the Judiciary of Poland (KRS) of 30 July 2021, concerning the independence of the Council, with regard to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 15 July 2021 (case no. C-791-/19) as well as current English and French translations of the Law on the National Council of the Judiciary.

POSITION OF THE NATIONAL COUNCIL OF THE JUDICIARY of 30 July 2021 regarding CJEU judgment dated 15 July 2021 (C-791/19)

The National Council of the Judiciary notes with deep concern and disappointment the findings set out in the CJEU judgment dated 15 July 2021 to the effect that the new system of disciplinary liability fails to ensure the independence and impartiality of the Disciplinary Chamber, inter alia, on the grounds that the Disciplinary Chamber has been staffed exclusively with judges selected by the National Council of the Judiciary, whose 15 judicial members were elected by the Sejm, and that the National Council of the Judiciary is a body whose independence may raise legitimate concerns.