STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 1 marca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Krajowa Rada Sądownictwa – konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się najwyższymi wartościami demokratycznego państwa prawnego, wyraża stanowczy sprzeciw wobec brutalnej, podjętej z pogwałceniem prawa międzynarodowego i praw człowieka, agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz w pełni wspiera i solidaryzuje się z heroicznie walczącym o swoją wolność i suwerenność Narodem Ukrainy.
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielenie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi.


Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 01-03-22
Data końca wydarzenia: 04-03-22


1 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
4 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 22-02-22

Komunikat

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się dzisiaj, (22.02.2022) spotkanie członków Parlamentu Europejskiego reprezentujących Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Spraw Konstytucyjnych z Przewodniczącym i prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawiciele Rady odnieśli się do wątpliwości dotyczących statusu Krajowej Rady Sądownictwa i powoływanych przez Radę sędziów oraz zajęli stanowisko w sprawie wyroków TSUE. Przedstawiciele KRS wyrazili chęć udziału w dalszych rozmach z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego ze względu na wagę i zakres poruszanych tematów.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 18-02-22

Komunikat

Na prośbę Przewodniczących Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego 22 lutego 2022 r., o godz. 13.45., w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się spotkanie Przewodniczącego KRS i prezydium Rady z delegacją Europosłów. Tematem spotkania będzie wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Po zakończeniu spotkania, około godz.15.00, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, II piętro), przewidziany jest briefing sędziego Pawła Styrny, Przewodniczącego Rady.

Wejście na teren budynku przy ul. Rakowieckiej 30 po okazaniu legitymacji dziennikarskiej.

Data wydarzenia: 17-02-22