Aktualizacja informacji zawartych w listach kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego - MP z 2023 r., poz. 220 zamieszczonych na stronie Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 20 kwietnia 2023 r.