Data wydarzenia: 10-11-22

Ojczyzna jest wspólną rodzicielką nas wszystkich” oraz „Jest mi o wiele droższa niż życie” – tak Cyceron określał swój stosunek do własnej ojczyzny – Rzymu.
Zabrakło tej perspektywy naszym przodkom z XVIII stulecia. Oni to nie odczytawszy pojawiających się zagrożeń, doprowadzili do utraty będącego ucieleśnieniem ojczyzny własnego państwa. Stało się to dziełem obcej przemocy, jednakże w atmosferze wewnętrznych waśni, delatorstwa na poziomie zdrady narodowej – czyli wynoszeniu spraw Rzeczypospolitej na zagraniczne dwory i prób zdławienia oponentów przy pomocy obcych potęg, maskowanych hasłami obrony swobód i dawnego porządku ustrojowego.
Przetrwała jednak ojczyzna w sercach i umysłach Polaków, przechowujących depozyt polskości i wartości chrześcijańskich. Pozwoliło to po latach niewoli, w obliczu upadku mocarstw zaborczych obwieścić światu na zgliszczach I wojny światowej, że Naród Polski chce być znowu wolny – w wolnej Polsce.
Obchodząc kolejną rocznicę wybicia się na Niepodległość, Krajowa Rada Sądownictwa życzy wszystkim naszym rodakom, aby pomni doświadczeń przeszłości, pokonywali aktualne zagrożenia i – w cycerońskim duchu – widzieli w Rzeczypospolitej swą matkę, której winni są miłość i szacunek, wspólnym trudem budując jej suwerenność, godność i należną jej pozycję w rodzinie narodów świata.


Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Data wydarzenia: 09-11-22

Data wydarzenia: 08-11-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1073  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.