Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 558 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Puławach.