Data wydarzenia: 16-02-22

Data wydarzenia: 15-02-22

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340 

2020 r. – 409 

2021 r. – 893 

2022 r. – 63

RAZEM: 1741

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2209 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25  (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  9  (do dnia 11 lutego 2022 r.)

RAZEM: 69

 

 

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 7 lutego – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych 12 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie 100 postępowania nominacyjne.

Data wydarzenia: 14-02-22

Data wydarzenia: 14-02-22
Data końca wydarzenia: 18-02-22

14 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie