Data wydarzenia: 21-06-22
Data końca wydarzenia: 24-06-22

21 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE WPŁYNĄ DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

223 postępowania nominacyjnych – ogłoszone od 7 czerwca 2021 r. – nie zostały przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

W dniu 9 czerwca 2022 r. do Rady wpłynęły z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 173 wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

INFORMACJA O LICZBIE SPRAW INDYWIDUALNYCH, KTÓRE OCZEKUJĄ NA ROZPOZNANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

122 postępowania nominacyjne – 225 kandydatów na 131 stanowiska sędziowskie i asesorskie, w tym:

 • 75 postępowań nominacyjnych – 113 kandydatów na 75 stanowisk sędziowskich;
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 7 postępowań nominacyjnych – 16 kandydatów na 7 stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych (PO SN) – w tym 4 odroczone
 • 25 postępowań nominacyjnych – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR
 • 3 postępowania nominacyjne – 17 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 4 postępowania nominacyjne – 25 kandydatów na 5 stanowisk sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (1 obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego – 3 postępowania – ogłoszone w Monitorze Polskim 18 marca 2022 r. oraz 1 obwieszczenie Prezydenta RP ogłoszone w Monitorze Polskim w dniu 19 kwietnia 2022 r.)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 4 kandydatów na 1 stanowisko sędziego WSA nowy tryb (1 obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim 23 maja2022 r.
 • 5 postępowań nominacyjnych – 23 kandydatów o powołanie na 5 stanowisk asesora sądowego w WSA
 • 2 postępowania nominacyjne – 2 asesorów sądowych w WSA wniosek o powołanie na stanowisko sędziego WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 0 oświadczenia woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych;
 • 1 wniosek – wznowienie postępowania;
 • 1 wniosek – ponowne rozpatrzenie sprawy (po SN);
 • 4 oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego (w tym 1 odroczony);
 • 9 wniosków – odwołania od zmiany podziału czynności
 • 2 wnioski – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

W 2022 r. – do dnia 17 czerwca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
49 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
245 postępowań nominacyjnych.

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 240

RAZEM: 1951

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2418 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  34 – (do dnia 13 czerwca 2022 r.)

RAZEM: 94