Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 191 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ełku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miechowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.