Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 2 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1206 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Data wydarzenia: 08-12-22

Data wydarzenia: 07-12-22

Data wydarzenia: 06-12-22

W związku z ostatnimi publikacjami dotyczącymi uchylenia kary porządkowej nałożonej na Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa przez Sąd Okręgowy
w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa podaje do publicznej wiadomości co następuje. 

1. Zawarte w tekście „Tak naciskano na sędziów w sprawie grzywny dla szefowej neo-KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej”, opublikowanym w dniu 2 grudnia 2022 roku na portalu wyborcza.pl, twierdzenia o rzekomych naciskach wywieranych na sędziów orzekających celem uchylenia grzywny, są gołosłownym pomówieniem, zaprzeczonym zresztą przez sędziego, na którego miały być jakoby wywierane. Znamiennym dla manipulacyjnego charakteru publikacji jest fakt, że w wersji drukowanej fragment obejmujący dementi zainteresowanego sędziego zamieszczony został na dalszych stronach, podczas gdy zasadnicza pomawiająca część zajmuje pierwszą stronę gazety. Tekst nosi w konsekwencji znamiona zniesławienia, godzącego w dobre imię i uczciwość krakowskich sędziów, a w szczególności – przewodniczącej IV Wydziału Karnego Odwoławczego.

2. Wbrew twierdzeniom zawartym w tekście „Grzywna dla przewodniczącej nowej KRS uchylona. <W tej sprawie nie ma przypadku>”, opublikowanym na stronie „tvn24.pl” w dniu 3 grudnia 2022 roku (a także w towarzyszącym mu materiale audiowizualnym), to nie „krakowscy sędziowie” chcieli przeprowadzenia wobec sędziego sądu rejonowego testu niezawisłości, ale wyłącznie jeden członek składu orzekającego w tej sprawie – Wojciech Maczuga, który w piśmie z żądaniem dokumentów skierowanym do Przewodniczącego KRS nie zakreślił terminu do wykonania polecenia (co jest koniecznym warunkiem nałożenia kary w razie jego niewykonania), ani wbrew powinności nie zawarł pouczenia o skutkach niezastosowania się do polecenia.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka