Data wydarzenia: 10-09-19

W związku z postępowaniem, które dotyczy wyjaśnienia tzw. „afery hejterskiej”, uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa prowadzi czynności wyjaśniające, zgodnie ze stanowiskiem Prezydium KRS z 22.08.2019 r. Dopiero po ich zakończeniu będzie możliwe wypracowanie konkluzji, która przyjmie formę stanowiska Rady. Postępowanie przed Radą w żaden sposób nie wpływa na czynności podejmowane w tym przedmiocie przez organy ścigania, w tym prokuraturę i rzeczników dyscyplinarnych sędziów.

Data wydarzenia: 16-07-19

Wczoraj tj. 15 lipca 2019 r. wraz z Wiesławem Johannem – Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa odbyłem robocze spotkanie z Haliną Szymańską – Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

Data wydarzenia: 10-07-19

W części VI formularza oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, wpisuje się „dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu”.

Data wydarzenia: 28-06-19

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 27.06.2019 r. nie wiąże składu Trybunału Sprawiedliwości UE, jednak mając na uwadze, że w większości przypadków Trybunał orzeka zgodnie z propozycją rzeczników, należy stwierdzić, że tezy tej opinii nie znajdują podstaw w prawie Unii Europejskiej.

Data wydarzenia: 05-04-19

Zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy z udziałem sędziego dra Macieja Mitery, rzecznika prasowego Rady, który odbędzie się 8 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, II piętro).