Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 30 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1163 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1162  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.

Data wydarzenia: 25-11-22

Data wydarzenia: 24-11-22