Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 5 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 639 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łukowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.