Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 4 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 636 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.