Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870), przekazanym do zaopiniowania Radzie, przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 13 grudnia 2022 r. (znak: SPS-WP.020.342.4.2022) opiniuje projekt negatywnie, zgłaszając poniższe uwagi.

Data wydarzenia: 20-12-22
Data końca wydarzenia: 22-12-22

20 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 11-12-23
Data końca wydarzenia: 15-12-23
Data wydarzenia: 05-12-23
Data końca wydarzenia: 08-12-23
Data wydarzenia: 21-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23