Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 854 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myszkowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie.