Data wydarzenia: 03-03-22

Data wydarzenia: 02-03-22

Data wydarzenia: 01-03-22

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 72

RAZEM: 1775

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2243 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  12 – (do dnia 18 lutego 2022 r.)

RAZEM: 72

 

 INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 7 lutego – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych 12 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie 100 postępowania nominacyjne.

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 1 marca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Krajowa Rada Sądownictwa – konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się najwyższymi wartościami demokratycznego państwa prawnego, wyraża stanowczy sprzeciw wobec brutalnej, podjętej z pogwałceniem prawa międzynarodowego i praw człowieka, agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz w pełni wspiera i solidaryzuje się z heroicznie walczącym o swoją wolność i suwerenność Narodem Ukrainy.
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielenie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi.


Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa