Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 października 2022 r. w przedmiocie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych

Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie art. 40 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1754 ze zm.), w związku z pismem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2022 r., pozytywnie opiniuje powołanie na Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych Pana ppłk. Marka Głowienki – sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka